Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Uw gegevens

Voor onze administratie en afwerking van uw opdrachten zijn wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

  • Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
  • Bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u op de hoogte te houden van de opdracht en u de facturen en offertes te kunnen sturen.

Met de door u verstreken gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Gevoelige informatie

Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Bewaartermijnen

Hagreis Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe bezoekers de website Hagreis Media gebruiken, zodat we de website kunnen verbeteren, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics werkt met analytische cookies. De gegevens worden anoniem verzameld, niet gedeeld door Google en maximaal 26 maanden bewaard. Met Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hagreis Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hagreismedia.nl. U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Toestemming

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of de diensten van Hagreis Media gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens, voor de genoemde doeleinden.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij Hagreis Media zullen wij overgaan tot verbetering aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.